6 millioner kroner til å styrke lavterskeltilbudet innen psykisk helse i Agder

Helsedirektoratet har tildelt kommunene i Agder midler for å styrke lavterskeltilbudet innen psykisk helse.

Publisert 08.04.2022

Tilskuddet bidrar til at kommunene skal kunne møte det akutte behovet for psykososial oppfølging av personer med ettervirkninger av sosial isolasjon og andre belastninger etter pandemien.

Tilskuddet kan blant annet brukes til økt bemanning, utvidede åpningstider på eksisterende tilbud, oppsøkende arbeid eller ambulante tilbud.

Kommunene må ta utgangspunkt i lokale forhold og behov. Hovedmålet er at kommunen settes i stand til å ivareta en økning i etterspørselen av lavterskeltilbud for psykososial ivaretakelse og for behandling av lette til moderate psykiske plager i befolkningen.   

Kontaktpersonar