Ledig verv for lege i kontrollkommisjonen

Fylkesmannen søker vara for legekyndig medlem i kontrollkommisjonen for psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.04.2018

Det er ønskelig med tiltredelse snarest. Kontrollkommisjonen har faste møter én dag annenhver uke og varamedlemmet som oppnevnes må være forberedt på å kunne møte én gang per måned i kontrollkommisjonen.

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. I henhold til lovens § 6-1 tredje ledd oppnevnes kontrollkommisjonen av departementet, som også bestemmer hvilket område som skal være tillagt hver kommisjon.

Helsedirektoratet har et ansvar for å følge opp kontrollkommisjonen både administrativt og faglig. Fylkesmannen er delegert enkelte oppgaver knyttet til drift av kontrollkommisjonene, herunder ansvar for å oppnevne medlemmer. I Vest-Agder er det to kontrollkommisjoner. Den ene dekker psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, mens den andre dekker DPS (de distriktspsykiatriske sentrene) i fylket.

Krav til lege/varamedlem for lege er følgende, jf. Helsedirektoratets rundskriv IS-5/2014: «Kontrollkommisjonen skal ha et medlem som er lege. Medlemmet bør ha spesialitet i allmennmedisin, og det vil være en fordel med lang praksis som allmennlege. Det vil videre være en fordel med erfaring fra kommunehelsetjenesten, eksempelvis som fastlege. En bred samfunnsmedisinsk orientering vil også være verdifull.»

Oppnevningen er for fire år, og det er mulighet for reoppnevning. Denne utlysningen sendes til Vest-Agder Legeforening og det ledige vervet kunngjøres på Fylkesmannens nettside.

Spørsmål om vervet – arbeidets innhold, lønnsforhold, tidsbruk etc, kan rettes til undertegnede.

Søknad med CV sendes:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, eller
til fmavpost@fylkesmannen.no
(Merk i emnefelt: 16/454 – Kontrollkommisjonen)

Frist: 07.05.2018