Endringer i sosialtjenesteloven

Endringene gjelder kommunen sin adgang til innhenting av opplysninger fra folkeregisteret og opplysningsplikten til barnevernet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.10.2018

Det er sosialtjenesteloven § 43 som regulerer innhenting av opplysninger og § 45 som regulerer opplysningsplikt til barnevernet som er endret.

Fra 1. oktober 2018 vil kommunen sin adgang til opplysninger fra folkeregisteret være regulert i nytt tredje ledd i sosialtjenesteloven § 43.

Det innebærer at nødvendige opplysninger til å kunne vurdere søknader etter sosialtjenesteloven nå vil være hjemlet i sosialtjenesteloven. Tilsvarende er tilfelle der hvor kommunen trenger disse opplysningene til å lage statistikk på sosialtjenesteområdet.

Endringen er som en konsekvens av at vi fra 1. oktober 2017 fikk en ny folkeregisterlov, som medførte at kommunen sin adgang måtte lovreguleres i særlovgivingen (sosialtjenesteloven).

Med virkning fra 1. juli 2018 ble § 45 i sosialtjenesteloven som regulerer opplysningsplikten til barnevernet endret.

Hensikten med endringen er å klargjøre og forenkle bestemmelsene om opplysningsplikt. Endringen innebærer ingen materielle endringer i opplysningsplikten. Den korresponderende bestemmelsen i barnevernloven er § 6-4.

Endringene er ennå ikke innarbeidet i det elektroniske rundskrivet hovedrundskriv 35, men fremgår av lovdata.

Kontaktpersonar