Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad fra 1. september 2020

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold - endringene trer i kraft fra 1. september 2020 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.08.2020

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2020 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2020 (1,9 pst.).

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov.

Utgifter til andre nødvendige ting er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye.

De kommunale tjenester i NAV-kontoret har rett og plikt til å utøve skjønn ved vurdering av om stønad skal ytes og ved utmåling av stønad. Satsene må derfor betraktes som veiledende utgangspunkt for det skjønn som utøves.

For nærmere om innholdet i livsoppholdsbegrepet vises til rundskriv hovednummer 35 pkt. 4.18. Spesielt om stønadsnivå se rundskrivet 4.18.1.5.

De veiledende retningslinjene er fastsatt med følgende satser per måned fra 1. september 2020 (satser gjeldende fra 1. januar 2019 i parentes):                   
       
             

Enslige kr 6 250 (kr 6 150)
Ektepar/samboere kr 10 450 (kr 10 250)
Person i bofellesskap kr 5 250 (kr 5 150)
Barn 0-5 år kr 2 750 (kr 2 400)
Barn 6-10 år kr 3 150 (kr 3 100)
Barn 11-17 år kr 4 100 (kr 4 000)