Ny veileder for NAV-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere

For at EØS-borgere skal ha rett på sosialhjelp må personen både ha lovlig opphold og fast bopel.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 28.02.2018

Fra 2. februar 2018 skal NAV-kontoret også vurdere om EØS-borgeren har lovlig opphold ved søknad om tjenester etter sosialtjenesteloven.

NAV Fylke i Aust- og Vest-Agder og Fylkesmannen vil gjennomføre kurs om den nye veilederen. Dette vil bli annonsert særskilt.

For at EØS-borgere skal ha rett på sosialhjelp må personen både ha lovlig opphold og fast bopel. Tidligere skulle NAV-kontoret bare vurdere om søker hadde fast bopel.

Det fremgår av endring i hovedrundskriv 35 pkt. 1.2.2.8. lov om sosiale tjenester i NAV at NAV-kontoret på selvstendig grunnlag også skal vurdere om søkeren har dokumentert lovlig opphold på søknadstidspunktet.

Arbeids og velferdsdirektoratet har utarbeidet en veileder ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere ved søknad om tjenester etter sosialtjenesteloven og tiltak etter arbeidsmarkedsloven.

Det fremgår at registreringsbevis ikke alene er tilstrekkelig dokumentasjon på at EØS-borger har lovlig opphold på søknadstidspunktet. EØS-borgeren har selv plikt til å dokumentere at vedkommende fortsatt har lovlig opphold i møtet med offentlig myndighet.

Det skal ikke mye til for å få og ha lovlig opphold for EØS-borgere.

En EØS-borger har mulighet til å veksle mellom ulike oppholdsgrunnlag uten at oppholdsretten nødvendigvis bortfaller. Ved vurdering av om oppholdet er lovlig skal det mest gunstige oppholdsgrunnlaget for søkeren vektlegges.

Se veileder i menyen til høyre.