Webinar om "de nye samarbeidslovene" 18.april 2023

Barn- og ungegruppa hos Statsforvalteren i Agder skal i 2023 ha særlig fokus på tverrsektorielt samarbeid rundt utsatte barn, unge og familier. Første del er webinar 18. april 2023 som tar for seg: regelverksendringer i 14 lover, veilederen "Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier" og mer om retten til barnekoordinator.

Publisert 22.03.2023

Les mer her:

Digitalt seminar om endringene i velferdstjenestelovgivningen og om veilederen «Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier" | Statsforvalteren i Agder

Kontaktpersonar