Lansering av oppvekstprofiler

Oppvekstprofiler for alle landets kommuner og bydeler i de fire største byene er publisert i dag. 

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.09.2020

Formålet med oppvekstprofilene er å samle oppdatert oppvekst-statistikk på ett sted og samtidig publisere statistikk som er unik for hver enkelt kommune. 

Profilen er har en kjent utforming slik vi er kjent med folkehelseprofilene. og vil være nyttige for kommunenes planlegging for barns levekår i det systematiske folkehelsearbeidet.

Fakta om oppvekstprofilene

  • Alle kommuner og bydelene i de fire største byene får sin egen profil. Profilene er utarbeidet etter mønster fra folkehelseprofilene for kommunene. 
  • Det blir årlige utgivelser.
  • På side 4 i oppvekstprofilene presenteres en rekke nøkkeltall der kommunen er sammenliknet med fylkes- og landstall. Tallene er bearbeidet slik at det tas hensyn til at kommuner og bydeler kan ha en annen alders- og kjønnssammensetning enn landet og fylket. Statistikken er basert på tall i Kommunehelsa statistikkbank
  • I statistikkbanken kan kommunene også finne tall som ikke er vist i profilene. Statistikk i statistikkbanken oppdateres flere ganger i året.
  • All statistikk er basert på ny kommune- og fylkesinndeling fra 1. januar 2020.