Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2020

Søknadsfrist:
1. mars 2020
Målgruppe:
Primærmålgruppe: Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Trøndelag
Kven kan søke:
Kommuner, Fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2020

Helsedirektoratet har kunngjort tildeling for 2020 for tilskuddsordningen Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd kapittel 761 post 68.

Søknads- og rapporteringsfristen er 1. mars 2020.

 

Publisert 15.01.2020

I samme kapittel og post inngår tilskuddsordningen Innføring av velferdsteknologiske løsninger, som er en del av Velferdsteknologiprogrammet. 

 

Nyttig informasjon om søknad og rapportering

  • Søknadsskjema for 2020 og rapporteringsskjema for 2019 er publisert i fanen til høyre.
  • Nytt i år er at Fylkesmannen i Trøndelag har laget to korte instruksjonsvideoer som viser hvordan  søknads- og rapporteringsskjemaet skal fylles ut. Lenke til disse finner du i høyre fane.
  • Vi anbefaler at alle som skal fylle ut rapporteringsskjemaet finner fram tildelingsbrev og kommunens søknadsskjema fra 2019, og fyller ut skjemaet som vist i opplæringsvideoen.
  • Søknads- og rapporteringsskjema sendes kun til fmtlpost@fylkesmannen.no, og ikke med kopi til saksbehandler
  • Ved henvendelser som gjelder teknisk support knyttet til skjemaene, skal denne adressen benyttes: skjema@fylkesmannen.no
  • Henvendelser av faglig karakter knyttet til ordningene rettes til kontaktpersonene som er oppgitt i feltet til høyre

 

Fylkesmennene forvalter tilskuddsordningen som skal bidra til at kommener iverksetter kompetanseutviklende tiltak, og nybrotts- og utviklingsarbeid ut ifra lokale forutsetninger og behov.

Hovedmål:

Målet er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Delmål:

  • Økt kompetanse for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.
  • Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet.
  • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet.
  • Styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning.
Søknadsfrist:
1. mars 2020
Målgruppe:
Primærmålgruppe: Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Trøndelag
Kven kan søke:
Kommuner, Fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2020