Tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger

Søknadsfrist:
1. mars 2020
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
1. mars 2020

Velferdsteknologiprogrammet er inne i en avsluttende fase, og åpner derfor ikke for søknader på nye prosjekter som ikke avsluttes innen utgangen av 2020. 

Se kriterier og søknadsinformasjon for tilskuddsordningen ved å trykke her.

Publisert 03.02.2020

Ubrukte midler

1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for 2020, skal ubrukte midler fra 2019 inngå i søknaden. Nærmere beskrivelse av framgangsmåte følger av denne lenken.

2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret 2020, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

 

Mål og prioriteringer for ordningen

Hovedmålet for programmet er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020.

Samarbeidsprosjekter som er med i Nasjonalt program for velferdsteknologi vil bli prioritert. For nye søknader vil prosjekter med samarbeid mellom flere kommuner bli prioritert. Fylkesmannen har bidratt til etablering av prosjektet "Trøndelagsløftet" som skal bidra til en samordnet satsing på velferdsteknologi i Trøndelag.

 

 

Søknadsfrist:
1. mars 2020
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
1. mars 2020