Melding om oppstart - utredning av supplerende vern i Kaldvassmyra i Verdal kommune

Kaldvassmyra naturreservat. Foto: Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag kunngjør med dette oppstartmelding for verneprosess for utvidelse av Kaldvassmyra naturreservat i Verdal kommune i Trøndelag fylke. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.03.2023

Oppstartmeldingen markerer starten på en verneprosess, som tar sikte på å ende opp i et høringsforslag om verneforskrift for utvidelse av Kaldvassmyra naturreservat. Høringsforslaget vil bli sendt til berørte parter på formell høring. Statsforvalteren i Trøndelag er ansvarlig for planprosessen innen rammer satt av Miljødirektoratet. 

I høyre kolonne kan du laste ned oppstartmelding og kart over planområdet. I oppstartmeldingen finner du utdypende informasjon om prosessen og supplerende vern.

Frist for innstill til oppstartmeldinga

Innspill til oppstartmeldingen sendes Statsforvalteren innen 30.04.2023. Innspill kan sendes elektronisk til Statsforvalteren i Trøndelag eller pr e-post til: sftlpost@statsforvalteren.no. For spørsmål, ta kontakt med seniorrådgiver Ingrid Bjørklund, ingrid.bjorklund@statsforvalteren.no.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.