Skarvan og Roltdalen nasjonalpark 20 år!

Røsshaugen i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Foto: Lars Slettom

Hurra for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark som fyller 20 år i dag!

Publisert 20.02.2024

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ligger i Trøndelag, cirka 60 km øst fra Trondheim. Over skoggrensen finner du både høyfjell og store myrområder. Nasjonalparken har et rikt plante- og dyreliv. Her finner du gammel granskog, med gamle trær og rikt artsmangfold av moser, lav og sopp. Et stort antall av fugler trives i nasjonalparken, blant annet myrsnipe, fjelljo og grønnstilk. Frem til starten av 1900-tallet, ble området brukt til å hente ut kvernsteiner. De ble brukt til å male mel og var en viktig handelsvare. Man kan fortsatt finne kvernsteinbruddene på rekke og rad i nasjonalparken! Nasjonalparken har også et levende samisk kulturlandskap. Det drives samisk reindrift, og samiske navn og kulturminner vitner om at det har vært sør-samisk bruk her i lang tid.

Les mer om Skarvan og Roltdalen nasjonalpark her: Skarvan og Roltdalen nasjonalpark (arcgis.com)

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.