Hogst av fremmede treslag i Bymarka naturreservat

Parkeringsplassen i Tømmerdalen blir brukt som mellomlagring for tømmeret Foto: Masterfile.

Statsforvalteren har i samarbeid med Trondheim kommune satt i gang hogst av den fremmede arten contortafuru i Bymarka naturreservat.

Publisert 19.01.2023

Det finnes mange fremmede arter i Bymarka i Trondheim kommune, både i og utenfor naturreservatet. Statsforvalteren i Trøndelag er forvaltningsmyndighet for Bymarka naturreservat og har ansvar for å sørge for at verneverdiene i reservatet blir ivaretatt.

Contortafuru/vrifuru (Pinus contorta) er ett fremmed treslag og en trussel for andre naturlige arter. Contortafuru har status SE (Svært høy risiko) på den norske fremmedartslisten av 2018.

I Bymarka naturreservat finnes det flere plantefelt med contortafuru i Tømmerdalsområdet, se rapport med kartlagte forekomster i høyre kolonne. Det er planlagt å ta ut 3 av disse feltene vinteren 2023. Pga gode forhold i desember 2022 kunne vi starte hogsten allerede da, og det er pr i dag blitt tatt ut store deler av bestanden. Arbeidet vil trolig pågå til ut i uke 4.

Hogsten skjer i et turområde der det også går en skiløype. Ca. 200 m av skiløypen (Gamle Bynesvei) blir brukt som anleggesvei i forbindelse med hogsten, og deler av parkeringsplassen i Tømmerdalen blir brukt som mellomlager for tømmeret. Vi ber om at turgåere benytter andre deler av marka i perioden med hogsten for å unngå forstyrrelser i arbeidet.

Etterydding og retting av eventuelle kjøreskader vil bli utført på våren når snøen er smeltet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.