Lisensfelling av jerv 2022-2023

KLD har vedtatt å endre lisensfellingsperioden for jerv slik at den nå starter allerede den 20. august 2022 og varer frem til den 15. februar 2023.

For mer informasjon om regelverk, kart og kvoter for lisensfelling av jerv 2022-2023: Trykk her

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.08.2022

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fattet den 23. mai 2022 vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i regionen. Vedtaket er påklaget, og klagen er ferdigbehandlet av Klima- og miljødepartementet (KLD) 1. september 2022. 

KLD har vedtatt å endre lisensfellingsperioden for jerv slik at den nå starter allerede den 20. august 2022 og varer frem til den 15. februar 2023.

Ved løsnet skudd mot eller felling av jerv skal Statsforvalteren rovvilttelefon varsles umiddelbart på telefonnr.: 930 60 221.

Jeger har plikt til å holde seg oppdatert om gjeldende kvote, og skal minimum sjekke informasjon om kvoten på morgenen før jaktstart. For oppdaterte kvoter underveis i lisensfellingperioden ringer du telefonnr.: 73 19 92 28.

For mer informasjon om lisensfelling av jerv 2022-2023: Trykk her

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.