Kvotejakta i Trøndelag 2023 – stengt etter første dag

Foto: Statens naturoppsyn

Allerede første jaktdag ble kvotene for gaupejakta i Trøndelag, Møre og Romsdal fylt. Statforvalteren stanset derfor kvotejakta samme dag som den ble åpnet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.02.2023

Onsdag 1. februar startet årets gaupejakt i Trøndelag og Møre og Romsdal. Startkvoten var på totalt 22 dyr, der maksimalt fire kunne være voksne hunndyr. Rovviltnemnda har også en reservekvote, den var på to dyr, hvorav ett voksent hunndyr. Du kan lese kvotevedtak og annen informasjon om kvotejakta i Trøndelag her.

Allerede tidlig ettermiddag på første jaktdag ble det klart at det var felt fire voksne hunngauper, og at hunndyrkvoten var fylt for fylket. Statsforvalteren stanset derfor all kvotejakt samme dag som jakta startet. I kvotevedtaket var det lagt føringer på antall hunngauper som kunne felles i de ulike delområdene i regionen. Formålet med dette var å styre fellingene til områder der rovviltnemnda ønsket uttak.

Gaupejakta starter samtidig i alle delområdene, og det ble gjennom første dag av jakta felt gauper delvis samtidig i ulike områder. Dermed ble det skutt flere hunngauper enn det var kvote på, før Statsforvalteren fikk stoppet jakta.

Regionen er delt inn i områder innenfor og utenfor forvaltningsområdet for gaupe. Innenfor forvaltningsområdet for gaupe ble det felt ti gauper, tre flere enn det var kvote for.

Gaupene ble felt i følgende kommuner: Holtålen (2), Lierne, Melhus (2), Midtre Gauldal, Namsskogan (2), Orkland (2), Steinkjer, Størdal, Tydal. Seks av disse var voksne hunngauper.

- I region 6 har vi mange dyktige jegere som er med og regulerer gaupebestanden. Vi ser at en del gaupejegere er usikre på hvordan de kjønnsbestemmer gaupene de har felt. Dette fører til at Statsforvalteren får sen beskjed om kjønn, og at vi derfor ikke fikk stengt jakta i tide. Vi vil nå se på hvordan vi kan forhindre overskyting av hunndyrkvoten i fremtidig kvotejakt på gaupe, sier underdirektør Gry Tveten Aune.

Utenfor forvaltningsområdet for gaupe ble det felt tre gauper. Det totale antallet gauper som ble felt overstiger ikke det totale antallet gauper det var startkvote for, men det er altså hunndyrkvoten som medførte at kvotejakta ble stengt.

Det er fortsatt åpent for gaupejakt i de deler av regionen som har kvotefri jakt. I Trøndelag er dette Oppdal og Røros kommuner. Jakttiden for gaupe varer til og med 31. mars 2023.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.