Slåttemyr

Vet du at det finnes sjeldne orkideer på myr? Du trodde kanskje myr bare var kjedelig du? Det er det absolutt ikke. Myrer i kalkrike områder som ble brukt som mat til dyra, såkalt slåttemyr, er en svært artsrik naturtype med blant annet mange vakre orkideer.  

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.11.2017

Slåttemyr. Foto: Anders Lyngstad
Slåttemyr. Foto: Anders Lyngstad.

Slåttemyra forsvinner
Men dessverre så holder denne rike naturtypen på å forsvinne. Mange myrer i Trøndelag ble tidligere slått men det mest av myrslåtten tok slutt for flere tiår siden. Myr forandrer seg sakte så flere tildigere slåttemyrer har enda et rikt artsmangfold. Det er særlig slåttemyrer i kalkrike områder som har mange arter og som har orkideer.

Sølendet naturreservat er en av de best bevarte slåttemyrene i Trøndelag
Sølendet ble vernet i 1974 etter initiativ fra NTNU Vitenskapsmuseet, og det ble satt i gang skjøtsel fra 1976. Takket være grunneiere, lokalbefolkning, kommune, forskere og forvaltningsmyndighet har dette området blitt holdt i hevd, og er et av de få områdene i Norge man finner den sjeldne orkideen svartkurle.

Skjøtsel av slåttemyr.
Skjøtsel av slåttemyr.

Når slåttemyra forsvinner så forsvinner mange orkideer
Når myrer ikke lenger slås vil de spesielle plantene som vokser der og de insektene som lever på disse plantene forsvinne mer og mer etter som årene går. Vi får da mindre av våre sjeldne orkideer.

Den sjeldne og trua orkideen svartkurle. Foto: Bjørn Rangbru
Den sjelden og trua orkideen svartkurle vokser både i slåttemark og i slåttemyr. Foto: Bjørn Rangbru

Moderne jordbruk gjør at utmarka ikke lenger brukes som før
Slåttemyrene ble vanligvis slått med ljå med ett eller flere års mellomrom avhengig av myras produktivitet. I dag driver vi jorbruk på en annen og mere effektiv måte og slåttemyrene brukes ikke lenger som mat til dyra. Bruk av gjødsel og maskiner og mer bruk av innmark istedenfor utmark, har gjort at slåttemyrene ikke lenger trengs og dermed heller ikke slås.

For å ta vare på slåttmyrer må de slås
For å ta vare på noen av slåttemyrene våre må de driftes på tradisjonell måte. De må slås med ljå eller tohjulstraktor og de bør ikke gjødsles eller grøftes.

Slåttemyr er en utvalgt naturtype
For å ta ekstra vare på denne naturtypen fikk den status som «Utvalgt naturtype» 13.mai 2011. Dette innebærer at alle tiltak i naturtypen skal nøye vuderes etter naturmangfoldloven før de eventuelt settes i gang. Alle offentlige vedtak som berører naturtypen skal legges inn i miljøvedtaksregisteret kort tid etter vedtaket.

Som grunneier skal du melde fra om tiltak i slåttemyr
Jord- og skogbrukstiltak som berører slåttemark og som ikke krever tillatelse skal meldes til kommunen før tiltaket gjennomføres, så her har altså du som grunneier et ansvar. Kommunen skal vurdere om tiltaket eventuelt ikke kan gjennomføres av hensyn til denne sjeldne og sårbare naturtypen.

Det bevilges penger til å ta vare på slåttemyr og andre trua naturtyper. Du kan finne informasjon om hva du kan søke tilskudd til og hvordan du søker her.

Ansvarlig for tekst og bilder; Carina Ulsund og Beate Sundgård.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.