Store mengder fiskeredskaper funnet på vernede korallrev i Trondheimsfjorden

En kartlegging viser at det er store mengder fiskeredskaper på vernede korallrev i Trondheimsfjorden.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Statsforvalteren utført kartlegging av flere vernede korallrev i Trondheimsfjorden.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.11.2022

Rødberget, Tauterryggen og Skarnsundet er blant de 36 områdene som Rådgivende utvalg for marin verneplan har anbefalt fredet i første fase av marin verneplan. Disse 3 verneområdene er i hovedsak fredet på grunn av store og rike korallforekomster.

Rødberget marine verneområde ligger i Indre Fosen kommune og består av korallrev og store gruntvannsområder som inneholder et rikt dyreliv. På korallrevet i Rødberget er det funnet nesten alle kjente norske korallarter og 2/3 av artene i Trondheimsfjorden.

Tauterryggen marine verneområde er en morenerygg som ligger mellom Leksvik og Frosta, og har den grunneste kjente forekomsten av kaldtvannskoraller. Korallrevet er bygd opp av øyekorallen Lophelia pertusa som inneholder et rikt dyreliv.

Skarnsundet marine verneområde ligger i Inderøy og er et smalt sund som inneholder både steinkoraller og hornkoraller av nasjonal og internasjonal verdi.

Alle de tre marine verneområdene er fredet mot inngrep som kan påvirke sjøbunn, vannutskifting og strømforhold. Som for eksempel utfyllinger, mudring, sprenging og oppføring av konstruksjoner på sjøbunnen. Turistfiske og annet fiske etter havressursloven er tillatt.

Statsforvalteren har fått flere meldinger om at det fiskes i områder hvor det er korallrev, og at det har blitt observert fiskeredskaper som har satt seg fast i koraller. På bakgrunn av dette fikk Norsk institutt for naturforskning (NINA) i 2022 oppdrag fra Statsforvalteren i Trøndelag å kartlegge korallforekomster i de marine verneområdene Rødberget, Tauterryggen og Skarnsundet.

Formålet med kartleggingen er å sjekke status til korallene samt få en mer nøyaktig avgrensning av korallene. Bedre informasjon om hvor korallene befinner seg kan bidra til at det ikke fiskes i områder det hvor det er koraller og man kan sette fast fiskeredskaper.

Kartleggingen har så langt avdekket en god del fiskeredskaper som sitter fast i korallene.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar

Norsk institutt for naturforskning