Ulovlig utsetting av fisk

Fylkesmannen i Trøndelag har polititianmeldt ulovlig utsetting av fisk i Malvik kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.07.2018

(Foto: Johnny Bjørkli/Tiuren Jakt Hund og Fiskeklubb)

For kort tid siden ble Fylkesmannen kjent med ulovlig utsetting av fisk i Stavsjøen i Malvik kommune. Abbor er en fremmed art i store deler av Trøndelag og har ikke naturlig tilhørighet i Stavsjøen. Det betyr at noen, bevisst eller ubevisst, har innført arten. Utsetting av fremmede arter er definert som miljøkriminalitet. Fylkesmannen ser alvorlig på saken og har av den grunn politianmeldt forholdet, og Politiet ønsker tips i saken.

Forsøkt fjernet

Malvik kommune tar saken på alvor og i samarbeid med Fylkesmannen er det iverksatt organisert garnfiske. Dette som et forsøk på å fjerne den uønskede fisken fra Stavsjøen. Også andre tiltak vil bli satt inn for å fjerne fisken. 

-Det vi ser her er et eksempel på miljøkriminalitet. Vi har derfor anmeldt forholdet til politiet. Vi er glad for at Malvik kommune deler vår bekymring og at de har iverksatt tiltak for å forsøke å fjerne abboren fra Stavsjøen, sier seksjonsleder Kari Tønset Guttvik hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Økende problem

Ulovlig flytting og utsetting av fisk er et økende problem i Norge. Spredningen av uønskede arter kan f.eks. skje ved at fiskere tar med seg levende agn, selv om dette ikke er tillatt. Spredning av uønskede arter kan også skje ved at noen helt bevisst setter ut fisk. Slik utsetting er ulovlig og straffen er streng.

Kan ha store konsekvenser

Utsetting av fisk kan ha store negative konsekvenser for fiske- og dyrelivet. Videre er det slik at vann gjerne henger sammen med andre vann via elver og bekker. Dette kan føre til at uønskede arter sprer seg videre. En del fiskearter formerer seg på bekostning av andre stedlige arter, da de ikke har naturlige fiender i vannet de blir satt ut i. Fisketomme vatn bør forbli fisketomme til fordel for arter som ellers blir spist av fisk, som for eksempel salamander.

Flere tilfeller

Også i fjor sommer var det tilfelle av ulovlig utsetting av fisk i Trøndelag. Da ble det oppdaget abbor i et tjern i Trondheim kommune. Også dette tilfellet er anmeldt til politiet av Fylkesmannen. I forrige uke ga Miljødirektoratet Fylkesmannen tillatelse til fjerne fisken fra det aktuelle tjernet. Fylkesmannen vurderer å rotenonbehandle tjernet for å fjerne fisken.