Mistenker at gjedda har spredt seg til Snåsavatnet

Statsforvalteren mottok mandag formiddag melding om at det er observert gjedde i Snåsavatnet. - En potensiell katastrofe dersom observasjonen skulle stemme, sier klima og miljødirektør Line Lund Fjellvær.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.07.2022

Observasjonen ble gjort under helgens fiskefestival i Snåsavatnet. En ivrig sportsfisker skal ifølge meldingen til Statsforvalteren ha hatt gjedda opp til båtripa, men fikk ikke fisken ombord.

- Dersom dette stemmer kan konsekvensene bli svært store. Dette er en scenario vi har fryktet skulle skje, sier Line Lund Fjellvær.

Seniorrådgiver Kristian Julien ved Statsforvalteren i Trøndelag sier det beste som kan skje nå er at flest mulig fisker målrettet etter gjedde i Snåsavatnet for å se om det finnes flere eksemplarer. Gjedda er ulovlig satt ut i flere av nabovannene. I Fossem og Reinsvatnet ble det også oppdaget ulovlig utsatt sik for omtrent ti år siden. Denne har formert seg raskt og i enkelte områder av vannet tatt fullstendig over. Hvis det etablerer seg gjedde i Snåsavatnet vil den påvirke ørretbestanden spesielt i viker med mye siv. I mindre tjern og innsjøer ser vi at gjedda utrydder hele ørretbestanden, men dette kommer ikke til å skje i Snåsavatnet. Gjedde er en østlig fiskeart, som regionalt er en fremmed art i vestlige vassdrag i Trøndelag. Gjedda som regional fremmedart er vurdert til å ha svært høy risiko (SE) på grunn av invasjonspotensialet. (Fremmedartslista 2018).

Etablerer det seg gjedde i Snåsavatnet er det umulig å få bekjempet den. Derfor er det viktig å prøve å få tak i den gjedda som er observert og se om det er mulig å gjedde i flere områder av Snåsavatnet.

- Vi kan sperre av bukta hvor denne gjedda var oppe ved båten med garnlenke, men for få gjedda i garnet er vi nødt til å skremme den i bevegelse. Gjedda beveger seg lite og er vanligvis veldig stasjonær, sier Julien.

Statsforvalteren jobber for å koordinere et slikt prosjekt, og har kontakt med både Snåsa kommune. Steinkjer kommune og grunneierlaget i Snåsavatnet.

- Utover dette er det lite vi kan gjøre, bortsett fra å oppfordre folk til å stille opp - så skal vi gjøre vårt beste for å koordinere innsatsen, sier Julien.

Skulle noen få gjedde er det ønskelig at den fryses og leveres inn til Statsforvalteren for nærmere undersøkelser.

I 2014 ble det påvist en gjedde og en abbor i Lømsen oppstrøms Snåsavatnet på Steinkjer. Disse ble tatt på garn etter omfattende garnsetting og bruk av en elfiskebåt i sivkanten for å få gjedda til å flytte på seg. Det er gjort flere undersøkelser i etterkant av 2014, men vi har ingen tegn på at gjedde eller abbor har etablert seg i Lømsen. Vi får håpe at vi kan ha like stort hell denne gangen også og at vi får fokus på at flytting av fisk er strengt ulovlig og miljøkriminalitet.

Utsetting av fremmede fiskeslag blir rutinemessig anmeldt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.