Høring – endring av fisketider etter anadrom laksefisk i elv og sjø

Miljødirektoratet har foreslått noen endringer i fisketider etter laks og sjøaure. Høringsfrist er 10. mai 2019.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.04.2019

I Trøndelag er det foreslått endringer i fisketider etter laks og sjøaure i Levangerelva, Verdalselva, Figga, Moldelva, Oldenelva, Norddalselva og Stordalelva. I sjøen foreslås det endringer for Åfjorden.

For flere opplysninger – se Miljødirektoratets høringsside.