Info om framleie av fiskerett

Forskrift om framleie av fiskerett ble vedtatt for å sikre allmennhetens interesser ved fiske i vassdrag. Forskriften omfatter framleie av fiskevald, som vil si at en grunneier leier ut fiskeretten ved sitt vald. Dette vil innebære at framleier tar seg av det administrative arbeidet koblet til valdet. 

 

Det er Statsforvalteren som kan gi tillatelse til framleie av fiskerett, og ulovlig framleie kan være straffbart, jf. § 49 i lov om laksefisk og innlandsfisk. Det er en forutsetning at framleier forholder seg til forskriftsatte fiskeregler (Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag - Lovdata) og lokale vedtekter satt av elveierlaget. Fangstrapport skal sendes til elveierlag på lik linje med andre vald i vassdraget.

Forskrift finner du her: Forskrift om framleie av fiskerett - Lovdata

Det finnes noen unntak der det ikke er nødvendig å søke om tillatelse til å drive framleie:

  • Ved samarbeidsavtaler mellom rettighetshavere
  • Ved samarbeidsavtaler mellom rettighetshavere og lokale turistbedrifter
  • Ved forvaltningsavtaler mellom rettighetshavere og ideelle organisasjoner

Ved en søknad om framleie av fiskerett, skal en eventuell tillatelse gå til framleier og ikke grunneier. Når vi vurderer søknaden, vektlegger vi hvordan allmennheten kommer til gode ved framleiet. Det kan settes vilkår ved en eventuell tillatelse. Nedenfor er det listet noen punkter som vil være nyttige i en søknad:

  • Beskrivelse av valdet som leies ut. Kart kan være nyttig her.
  • Tidsperiode for framleiet
  • Hvem skal drive framleiet? Er det en bedrift eller en privatperson?
  • Hva er formålet med framleiet? Skal framleier benytte valdet selv eller leie ut til andre?
  • Hvordan er allmennhetens tilgang til fiske i området?
  • Hvordan vil framleiet komme til gode for allmennheten?

Framleier kan sende søknad til sftlpost@statsforvalteren.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.