Forhåndsavtaler i laksefisket

Elveeiere som har lokal forvaltning av laks skal utforme avtale med offentlig forvaltning for å sikre at årets uttak i fisket er forsvarlig.

Avtalen skal angi hvordan uttaket av laks skal være i forhold til varierende fiskeforhold og mengde tilbakevandrende laks fra havet. Avtalen skal gjøre det mulig å justere uttaket av laks i fisket, for å sikre at gytebestandsmålet oppnås og at høstingspotensialet kan nyttes. I sesongen er det viktig at lokale forvaltere følger med innsiget og fangstene for å forvalte elva på en god måte.

Hvilke elver som har krav om forhåndsavtale og midtsesongevaluering framgår av fisketidsforskriftens vedlegg under "spesielle bestemmelser".

I Trøndelag gjelder det disse elvene:

Øyensåa, Årgårdselva, Namsen, Bjøra i Namsen, Nordelva i Namsen, Sanddøla i Namsen, Søråa i Namsen, Stjørdalselva, Verdalselva, Nordelva, Teksdalselva, Gaula, Orkla, Steinsdalselva, Skauga, Børsaelva, Nidelva, Norddalselva og Stordalselva.

Avtalen må være utfylt av elveeierne og sendt Fylkesmannen for godkjenning før sesongstart. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.