Laksefiske - Driva på høyde med Gaula?

Driva i Oppdal

Ja, du leste riktig. Driva har trolig vært der før, og det pågår nå et STORT arbeid som kan bringe elva på topp blant midt-norske elver i fangst av laks og sjøørret.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 13.12.2022

Statsforvalteren deltar i koordineringsgruppa for bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Driva, og mottar jevnlig "løypemelding" fra de som gjør den daglige jobben med å bringe laks og sjøørret tilbake, også til Oppdal i Trøndelag. Betydelige offentlige og private ressurser legges ned for å berge bestandene av laksefisk i et av våre mest markante nasjonale laksevassdrag.

I Sportsfiskerens leksikon kan du lese at 16-23 tonn laks ble fisket i Driva midt på 60-tallet (før gyroen kom). Dette i ei tid da statistikken var svært mangelfull, og fiskerne ikke gadd å rapportere sjøørret, fordi den var så tallrik. Til sammenligning oppgis 14 tonn laks i Gaula i 1966.

Situasjonen for sjøørreten, som før var så tallrik, har vært dårlig i flere år, men i Sunndal, gjøres det nå et bevaringsarbeid, som skal bringe laksefiskene tilbake. Vi har mottatt en julehilsen som forteller mer om det viktige arbeidet som gjøres - god lesning! 

I åra framover blir det viktig at vi ikke fisker opp de stamfiskene, som skal føre elva til gamle høyder. Vi lar sjøørreten gyte, og yngelen vokse opp! Laksen vil bli satt ut fra genbank når den tid kommer. Vi må ha is i mage slik at fiskebestandene kan bygge seg opp før fisket starter. Det vil ta tid, men det er verd å vente på.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.