Villaks

Laksen – en tikjempe blant fisk
Nøye tilpasset sitt mangfoldige livsmiljø og sin spesielle elv, takler laksen det meste! Eggene legger den i ei porøs og kald «steinsgrop» i elva. Overrislet med kaldt vann ligger rogna gjemt i grusen vinteren gjennom. Snart klekkes fiskeyngel som bor i rom mellom steiner de første to-tre årene i livet. Så forvandles fisken til en sølvblank strømlinjeformet «langdistansesvømmer», som tåler saltvann, og den drar til havs for å beite i områder med mye næring i Norskehavet og Barentshavet. Ofte legger den bak seg mellom 1000-3000 km før den er tilbake i elva si sommeren etter. Det er noen få individer som klarer bragden å gjennomføre slike reiser flere ganger. De som klarer det én gang kalles smålaks (1-3 kg), og de som klarer det to eller flere ganger kalles mellomlaks (3-7 kg) og storlaks (7-20+ kg). Sjansen for å klare det igjen øker med erfaring! Store lakser er svært verdifulle både på grunn av evnen til å komme tilbake neste år og på grunn av at store hunner har flere egg (ca 1450 egg per kilo).

Villaks
Vet du at Trøndelag fra Frøya til Leka har mer enn 100 lakse- og sjøaurevassdrag, og har tre-på-topp av storlaksbestander i Norge? Namsen – «dronninga blant lakseelver», Gaula og Orkla. Trøndelag er en av Norges viktigste lakseregioner, og dermed også en av verdens viktigste! Den Atlantiske laksen er truet i store deler av utbredelsesområdet, men ikke på samme måte i Norge, selv om tilbakegangen har vært stor også her. I internasjonale avtaler har vi forpliktet oss til å ta et ekstra ansvar for laksen.

Stortinget har bestemt at Namsenfjorden, Åfjorden og Trondheimsfjorden skal ha særlig beskyttelse som nasjonale laksefjorder. I tillegg har 10 elver status som nasjonale laksevassdrag; Årgårdsvassdraget, Namsen, Stordalselva-Norddalselva, Orkla, Gaula, Nidelva, Stjørdalselva, Verdalselva, Figga, Steinkjervassdraget.

Namsen er for tiden landets nest beste laksevassdrag målt i fangst, med 33 tonn oppfisket laks og sjøaure i 2017.

Innvandringen av laks varierer mye mellom år. Merking av laks i Trondheimsfjorden og Namsenfjorden viser at mellom 60 000 og 250 000 laks går inn til elver i vår region hvert år. Fangsten varierer i stor grad med innsigets størrelse. Tidligere ble det fanget mange ganger mer i sjøen enn i elvene, men de siste årene har fangstreguleringer ført til at det nå beskattes omtrent like mye i elv og sjø. Gjenutsettingen har økt mye i elvene de senere år, så totalfangsten er høyere i elvene. Som et eksempel ble det i 2016 fanget ca 13 500 laks i sjø og 25 000 laks i elv (ca. halvparten ble satt ut igjen).

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.