Påvirkningsfaktorer

Påvirkningsfaktorer villaks
De viktigste påvirkningsfaktorene for noen bestandene i vårt fylke slik det var vurdert i lakseregisteret i 2009 er:

Forhold i havet kan også påvirke villaksen
Dette er faktorer vi vet lite om. Kunnskapen om hvilke havområder villaksen bruker er for dårlig. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning sier at vi mangler kunnskap om biologiske og fysiske forhold i havet og om villaksens vekst og overlevelse når den er i havet. De sier videre at det ikke er noen kjente endringer i havområdene som kan forklare den nedgangen som vi ser i villaksestammene våre. Men, vi mener det er grunn til å følge nøye med på klimaendringens betydning for villaksen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.