Opphevet fiskeforbud i Gjettjønna og Håelva i Røros kommune

Fiskeforbudet av 15.09.2016 oppheves etter at tiltak mot den ikke-stedegne fiskearten mort er gjennomført i Gjettjønna. Fisket åpnes dermed i Håelva mellom Storbekken og Gjøsvikbrua i Røros kommune. Vær likevel oppmerksom på at innlandsfiskeforskriften og lokale fiskeregler gjelder.

Det er per dato ikke fisk i Gjettjønna, men arbeidet med reetablering pågår.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.05.2018

Kart som viser aktuelt område med gul markering:

Området Storbekken-Gjøsvikbrua, Håelva, Røros