Invitasjon til inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra markedshagen

Fylkesmannen i Trøndelag ønsker å øke andelen småskala lokalprodusert grønt i Trøndelag. Det inviteres til deltagelse i inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra Markedshagen. Frist for påmelding er 1. november.

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.11.2020

Grønnsaker, potet og bær er et av få områder innen landbruket der det er rom for økt norsk produksjon, og det er et betydelig potensiale i å øke produksjonen i samsvar med forbrukernes og myndighetenes ønsker.

Inkubatorprogrammet arrangeres i et samarbeid mellom Voll gård - Kompetansesenter for urban dyrking, Fylkesmannen i Trøndelag, Norsk landbruksrådgivning og prosjekt Stadsbruk i Sverige og aktuelle kommuner. 

Inkubatorprogrammet tilbyr kompetanse for en lønnsom, småskala grønnsakdyrking for lokalt salg direkte til kunden, også kalt markedshage. Det vil bli benyttet en modell utviklet i prosjektet Stadsbruk i Sverige. De har fått støtte til å involvere andre europeiske land til å teste ut dette inkubatorprogrammet. Fylkene Trøndelag, Vestland, Oslo og Viken, samt en by i Sveits og en i Nederland er med i uttestingen. Prosjektet i Trøndelag er støttet med regionale tilretteleggingsmidler.

Invitasjonen med program og søknadsskjema finner dere i høyre marg.