Urbant landbruk

Urban dyrking på Voll gård i Trondheim. Foto: Gunhild Halvorsen, Statsforvalteren i Trøndelag

Urbant landbruk er landbruksrelaterte aktiviteter i og rundt byer og tettsteder, og omfatter både private og offentlige aktører. Urbant landbruk er tradisjonell gårdsdrift som leverer varer og tjenester direkte til byens eller tettstedets befolkning, og det omhandler også dyrkingsaktiviteter uten direkte næringsøkonomisk betydning.

Urbant landbruk kan bidra til kunnskapsutveksling mellom landbruket og befolkningen, utvikling av gode møteplasser mellom bonde og forbruker i byen, utvikling og styrking av nettverk mellom bønder og forbrukere, og det kan gi landbruket flere muligheter som tjenesteleverandør til urbane strøk.


Det bynære landbruket omfatter gårder, andelslandbruk og markedshager i randsonene av tettbygde strøk og har med det en unik nærhet til et stort marked for salg av både lokalmat og tjener som Inn på tunet og landbruksbasert reiseliv. Dette kan også bidra til økt forståelse for verdien av matjord og bidra til reduksjon i omdisponering av dyrka mark til andre formål.


Urbant landbruk vil også bidra til attraktive og levende byer og tettsteder ved økt lokal aktivitet og nye sosiale møteplasser. Aktivitet som parsellhager, andelshager, skolehager og nabolagshager kan styrke samhold og tilhørighet, gi kunnskap om produksjon av mat, bedre fysisk og mental helse. Det vil også bidra til en mer miljøvennlig byutvikling og gjøre byer og tettsteder grønnere og mer helsefremmende. Det at flere kan å dyrke mat vil også være viktig i en beredskapssammenheng.

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.02.2021

Inkubatorprogrammet Markedshage Trøndelag er i gang

Inkubatorprogrammet er et samarbeid mellom Voll gård, senter for urban dyrking, NLR Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag. Kurset ble utlyst for påmelding innen 1. nov. Opptaket ble gjort 10. Nov. Til sammen kom det inn 33 søknader, og prosjektet hadde plass for å inkludere 12 stk. Deltagerne kommer fra 7 kommuner i Trøndelag.


Publisert 04.11.2020

Kurs i dyrking av grønnsaker

Prosjekt Markedshage Trøndelag inviterer til kveldskurs i dyrking av grønnsaker 17. nov kl 17.00 - 21.00.


Publisert 03.11.2020

Invitasjon til inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra markedshagen

Fylkesmannen i Trøndelag ønsker å øke andelen småskala lokalprodusert grønt i Trøndelag. Det inviteres til deltagelse i inkubatorprogrammet Dyrk for salg fra Markedshagen. Frist for påmelding er 1. november.