Inkubatorprogrammet Markedshage Trøndelag er i gang

Inkubatorprogrammet er et samarbeid mellom Voll gård, senter for urban dyrking, NLR Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag. Kurset ble utlyst for påmelding innen 1. nov. Opptaket ble gjort 10. Nov. Til sammen kom det inn 33 søknader, og prosjektet hadde plass for å inkludere 12 stk. Deltagerne kommer fra 7 kommuner i Trøndelag.

Publisert 08.02.2021

Trøndelag har gode forutsetninger for grøntproduksjon. Vi har en stor volumproduksjon på grønt og det jobbes målrettet gjennom prosjekt Grønn vekst for å sikre og utvikle disse produksjonene. Samtidig er det også et markedsrom for å kunne tilby grønnsaker fra småskala grønnsaksprodusenter til et lokalt marked.

Kurset startet i novemenr 2020 med to samlinger på temaet  innføringskurs i grønnsaksdyrking (på dette innføringsurset fikk alle søkere tilbud om å delta). På grunn av kapasitet på rådgiving måtte vi dessverre avvise videre deltagelse for flere enn 12. Neste samling ble gjennomført  som digital  samling 22.-23. Januar 2021, der første dag hadde tema forrretningsutvikling og dag to hadde med tema dyrkingsplanlegging.   Framover våren blir det tre nye samlinger på temaet effetiv dyrking, videre på temaet forretningsutvikling og siste samling er praktiske fagdager i felt. Gjennom sesongen 2021 vil deltagerne også ha tildbud om individuell rådgiving.

Trøndelag er med det Europeisk prosjektet Stadsbruk ledet fra Botildenborg i Malmø. Oslo og Viken og Vestland er med i samme prosjekt og det er under opprettelse en felles prosjektside - Markedshage Norge.  Pr idag er det ikke er noe spesielt nettside som omhandler temaet. Tema Markedshage inngår i strategien for Urbant landbruk som blir presentert i løpet av februar 2021.