Jordbruksavtalen gir endringer i Regionalt miljøtilskudd for 2018

Jordbruksavtalen økte ramma for RMP-tilskuddet til Trøndelag fra 55,9 millioner til 63,1 millioner kroner. Årsaken til økning er spesifisert til 0,5 mill. til friareal for kortnebbgås og 3,3 mill. til bratt areal. Resten er generelt tillegg. Jordbruksavtalen sier også at alle fylker skal innføre tilskudd til nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel og at fylkene kan vurdere å ta inn igjen tilskudd til utsatt jordarbeiding erosjonsklasse 1 og 2 i «andre områder».

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.06.2018

Miljøtilskudd til bratt areal

I jordbruksavtalen går det fram at det skal være en økt satsing på drift av bratt areal. Vi har gjort såpass store endringer i ordningen i vinter at vi gjør ikke vesentlige endringer annet enn at makstaket på 100 dekar fjernes.

Miljøtilskudd til friareal til kortnebbgås

Økt ramme til friareal for kortnebbgås på 0,5 mill gir en «øremerka» ramme på 3,8 mill. Vi har de siste åra hatt et overforbruk på ordninga, så midlene kommer godt med. Det gjøres ingen endringer i reglene.

Miljøtilskudd til utsatt jordarbeiding, klasse 1 og 2 i «andre område».

Det er åpna for at erosjonsklasse 1 og 2 i «andre områder» kan få tilskudd til utsatt/ingen jordarbeiding (og de andre avrenningsordningene). Vi har tidligere hatt med erosjonsklasse 2 i både Nord- og Sør-Trøndelag, men denne ble tatt bort i jordbruksavtalen i 2016. Det har vært stort engasjement både fra kommuner og bønder mot at disse arealene ikke er berettiga tilskudd, først og fremst for å få redusert vinderosjon.

Det innføres tilskudd til utsatt/ingen jordarbeiding i erosjonsklasse 1 og 2 i «andre områder». Tilskuddet settes lavt til kr 20 per daa for å skille tydelig mot «prioriterte områder» og på grunn av manglende midler i «budsjett». Det tas derfor hensyn til mange innspill om at tiltaket bør gjeninnføres.

Miljøtilskudd for nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel – helt ny ordning

Det innføres tilskudd til nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel i eng. Det gis 25 kr per daa og foretaket må tilfredsstille reglene for spredning i vår/vekstsesong der all husdyrgjødsel brukt på foretaket må spres før 10. august. Arealet som mottar tilskuddet nedlegging /nedfelling må bruke denne metoden på alle sesongens gjødslinger med husdyrgjødsel. All bruk av husdyrgjødsel må kunne dokumenteres. Tilskuddet kan gis i kombinasjon med «spredning vår og vekstsesong» og «bruk av tilførselsslange til husdyrgjødselspredning».

Miljøtilskudd for setring

I jordbruksavtalen framgår det økt satsing på setring. Det innføres derfor i tillegg til de ordningene vi har fra før et tilskudd på kr. 50.000 for de som har melkeproduksjon på setra i minimum 6 uker.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.