Statsbudsjettet 2023 - digitalt møte

Dato:
7. oktober 2022 09:30 - 10:45
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag og KS Trøndelag
Målgruppe:
Økonomiansvarlige i kommunene

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram 6. oktober. I samarbeid med KS og Trøndelag fylkeskommune arrangerer Statsforvalteren et digitalt møte for kommunene i Trøndelag den 7. oktober.

Publisert 26.09.2022

Møtet holdes digitalt på TEAMS fredag 7. oktober og starter kl 09.30 (avsluttes senest kl 11.00).

I møtet vil Statsforvalteren gå gjennom budsjettforslagets særlige virkninger for kommunene i Trøndelag og legge fram fordelingen av skjønnsmidlene. Fylkeskommunen vil deretter oppsummere og gi sine kommentarer til forslaget. Det vil avslutningsvis bli mulighet for å stille spørsmål eller gi korte kommentarer til forslaget.

Møtet er primært rettet mot kommunenes økonomisjefer, men denne invitasjonen må gjerne videresendes, f.eks. til ordfører og kommunedirektør.

Møtet vil bygge på informasjon gitt fra KDD i et åpent digitalt møte om budsjettforslaget som KS arrangerer 6. oktober kl. 15.00-16.00. Mer informasjon om dette arrangementet blir lagt ut på denne lenken: https://www.ks.no/kalender/statsbudsjettet/

Dato:
7. oktober 2022 09:30 - 10:45
Stad:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag og KS Trøndelag
Målgruppe:
Økonomiansvarlige i kommunene