Nettverkssamlinger for rus - og psykisk helsearbeid i 2022

Dato:
15. juni 2022 09:00 - 15:15
Stad:
Scandic Rock City Namsos
Arrangør:
Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP
Målgruppe:
Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen. Ledere oppfordres til å delta. Det er i tillegg ønskelig med bred deltakelse av erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter.
Påmeldingsfrist:
6. juni 2022 23:00

Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP inviterer til nettverkssamlinger i 2022.

Publisert 06.05.2022

Samlingene arrangeres spredt i fylket slik at det blir kortes mulig reisevei for deltakerne.

Det er ønskelig at deltakere fra samme kommune melder seg på samme samling geografisk nærmest arbeidssted.

Namsos: 15.06.22. Trondheim: 30.08.22. Orkland: 14.09.22.

Vi har begrensning på antall deltakere, og ved skjev fordeling av antall påmeldte mellom kommunene forbeholder vi oss retten til å prioritere slik at alle kommuner kan være representert.

Samlingen er gratis og inkluderer lunch. Reise må dekkes av deltakerne.

Nettverkssamlingen er gratis, men dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke vil møte, vil du bli fakturert med kr. 750,- (Kostnad dagpakke)

 

Link til kurset som gjennomføres i Trondheim finner du HER
Link til kurset som gjennomføres i Bårdshaug herregård finner du HER

Dato:
15. juni 2022 09:00 - 15:15
Stad:
Scandic Rock City Namsos
Arrangør:
Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP
Målgruppe:
Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen. Ledere oppfordres til å delta. Det er i tillegg ønskelig med bred deltakelse av erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter.
Påmeldingsfrist:
6. juni 2022 23:00