Nettverkssamlinger for rus - og psykisk helsearbeid i 2022

Dato:
30. august 2022 09:00 - 15:15
Sted:
Statens Hus Trondheim
Arrangør:
Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP
Målgruppe:
Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen. Ledere oppfordres til å delta. Det er i tillegg ønskelig med bred deltakelse av erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter.Samarbeidspartnere fra TSB og psykisk helsevern er også velkommen.
Påmeldingsfrist:
22. august 2022 23:59

Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP inviterer til nettverkssamlinger i 2022.

Publisert 13.05.2022

Samlingene arrangeres spredt i fylket slik at det blir kortes mulig reisevei for deltakerne.

Det er ønskelig at deltakere fra samme kommune melder seg på samme samling geografisk nærmest arbeidssted.

Orkland: 14.09.22. Konferansen med påmelding finner du HER

Samlingen er gratis og inkluderer lunch. Reise må dekkes av deltakerne.

Nettverkssamlingen er gratis, men dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke vil møte, vil du bli fakturert med kr. 750,- (Kostnad dagpakke)

Dato:
30. august 2022 09:00 - 15:15
Sted:
Statens Hus Trondheim
Arrangør:
Statsforvalteren, KORUS, NAPHA, KBT og brukerorganisasjonene RIO, A-Larm, Mental Helse og LPP
Målgruppe:
Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen. Ledere oppfordres til å delta. Det er i tillegg ønskelig med bred deltakelse av erfaringsmedarbeidere og brukerrepresentanter.Samarbeidspartnere fra TSB og psykisk helsevern er også velkommen.
Påmeldingsfrist:
22. august 2022 23:59