Bil1Din Verdal AS - søknad om mottak av fritidsbåter

Høyringsfrist:
12. februar 2021 23:59
Båt som burde vært levert til gjenvinning? Foto: SLD
Båt som burde vært levert til gjenvinning? Foto: SLD

Bil1Din søker om mottak av kasserte fritidsbåter

Publisert 14.01.2021

Bil1Din Verdal AS har tillatelse til mottak og sanering av kasserte kjøretøy i Kometvegen 6 på Ørin industriområde.

Bedriften søker nå om tillatelse til å også ta imot og sanere fritidsbåter. De søker om en årlig ramme på mottak av 100 tonn, og en ramme for mellomlagring på 50 tonn. Lagringstiden skal ikke overstige 26 uker.

Søknaden og relevante dokumenter ligger i menyen til høyre. Gjeldende tillatelse og andre liknende tillatelser kan du lese på www.norskeutslipp.no 

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Statsforvalteren i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no innen 12.2.2021