Tilskudd til sosiale tjenester i NAV/kommunene - 2018

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret , barnefattigdom og til oppfølgingstjenester i bolig.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.01.2018

Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå kunngjort tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV.

Fullstendig utlysning og regelverk på ordningene finner du her: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+gjennom+NAV/Tilskudd+til+kommuner+og+NAV-kontor

NAV-kontor som i 2017  mottok tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig og tilskudd mot barnefattigdom av kan søke om videreføring for 2018.

Søknadsfristen er 01. februar 2018

Søknadsskjemaer i Word-format finner du i kolonnen til høyre