Fullt hus på innspillsmøte

Foto: Tor O. Iversen.

Statsforvalteren i Trøndelag inviterte i slutten av september til innspillsmøte om regjeringens arbeid med ny opptrappingsplan for psykisk helse.

Publisert 04.10.2022

Møtet ble arrangert på Stjørdal i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), og ble innledet av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) som også var deltaker på samlingen. Hun fikk følge av i underkant av 100 representanter fra brukerorganisasjoner, kompetansemiljøer, helseforetakene, kommunene og Statsforvalteren i Trøndelag og deltok i diskusjonene rundt opptrappingsplanen, som regjeringen tar sikte på å legge frem i løpet av 2023.

Foto: Tor O. Iversen

- Det er et viktig arbeid for regjeringenat flere skal oppleve god psykisk helse, og at hjelpen skal være lett tilgjengelig for folk når den trengs. Derfor lager vi en ny opptrappingsplan for psykisk helse, sa statsråden ved innledningen av møtet, før hun slo fast at planen skal omfatte hele befolkningen – både barn, unge, voksne og eldre.

Som en del av forarbeidene til planen, har HOD utfordret fem av de ti statsforvalterembetene til å arrangere regionale innspillsmøter, deriblant Statsforvalteren i Trøndelag. Hovedformålet med samlingene har vært å få innspill fra brukere, pårørende, frivillige, ansatte, ledere og fag- og kompetansemiljøene i regionen til det viktige arbeidet departementet har satt i gang. Opptrappingsplanen skal omfatte hele psykisk helse-området. Det innebærer både det helsefremmende og forebyggende arbeidet, arbeidet med å sikre mer tilgjengelig og nær hjelp, og tilbudet til dem med alvorlige og sammensatte utfordringer. Målet er at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at hjelpen skal bli mer tilgjengelig for dem som trenger det.

Foto: Tor O. Iversen
Innpillsmøtet skulle også bidra til god forankring, engasjement og forståelse for arbeidet, og sikre at relevante aktører opplever å ha blitt hørt i prosessen. – Innspillene vi har fått omfatter utfordringer på det psykiske helseområdet, og vi har fått gode forslag til tiltak, virkemidler og gode eksempler til de foreløpig tre hovedområdene i planen, sier seniorrådgiver Kenneth Ledang hos Statsforvalteren i Trøndelag.

De tre hovedområdene Ledang sikter til er:

  • Arbeidet med å styrke den psykiske folkehelsen og forebygge psykiske plager og lidelser
  • Tilgjengelighet og nærhet til psykisk helsehjelp
  • Tjenestetilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov

Resultatene fra innspillsmøtet blir nå oversendt departementet som et grunnlag for det videre arbeidet med opptrappingsplanen.

Her kan du lese helse- og omsorgsministerens innlegg på innspillsmøtet.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar