Leve hele livet: Digital veileder for å måle effekt og resultat

Leve hele livet
Statsforvalteren i Trøndelag har utviklet en veileder for å måle effekter og resultater av lokale tiltak i Leve hele livet-reformen. Denne er nå publisert i en digital versjon som er tilgjengelig på Ressursportal.no.
Publisert 10.11.2022
Veilederen er laget på oppdrag fra Helsedirektoratet og knyttes opp mot offentlig statistikk og visninger på Ressursportal.no. I veilederen oppfordres det til å bruke statistikk og indikatorer for å gjennomføre målinger av effekter og resultater av lokale tiltak i Leve hele livet-reformen.
 

Veilederen handler om kommunens oppfølging av lokale tiltak i gjennomføring av Leve hele livet-reformen. Veiledningsmateriellet er utviklet for å være til inspirasjon for å bruke styringsdata til å følge med på, og følge opp resultater og effekter av lokale tiltak.

Den digitale versjonen finner du på Ressursportal.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.