Gruppeveiledning for turnusleger i norddelen av fylket 22. mai 2018

Innkalling til gruppeveiledning for turnusleger i norddelen av fylket, 22. mai 2018

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.04.2018

Fylkesmannen ønsker velkommen til gruppeveiledning for turnusleger i norddelen av fylket, tirsdag 22. mai kl 09.00 på møterom Leka, 1. etasje i Statens hus, Steinkjer. Vi minner om at dette er obligatorisk for alle turnuslegene i kommunehelsetjenesten i kommunene i tidligere Nord-Trøndelag fylke. Dere må selv søke permisjon til kommunen.

Program tirsdag 22. mai

09.00 – 11.30 Veiledningsprogram

11.30 – 12.30 Lunsj på kantina i Statens hus

12.30 – 15.00 Veiledningsprogrammet fortsetter

Programmet er i utgangspunktet nokså fritt, der hovedsaken er utveksling av erfaringer i turnustjenesten så langt. Det er mulighet til å komme med ønske om tema eller andre ting dere vil ta opp. Frist for dette er mandag 14. mai, og det skal sendes på E-mail til fmtloal@fylkesmannen.no (Øyvind Alexandersen).

Det anbefales å gjøre seg kjent med «Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten» (Turnusrådet, 2005).

Dersom noen har behov for overnatting fra 21. – 22. mai, så kan dere bestille det selv direkte på Quality Hotel Grand, Steinkjer. Overnatting m/frokost refunderes av Fylkeslegen, mot innsending av reiseregning.

Bekreftelse på at dere har fått invitasjonen, bes sendt til fmtlabj@fylkesmannen.no (Aud Bjartnes). Samtidig må det også opplyses om spesielle forhold rundt mat, dietter etc.

 

Parkering

Det kan være vanskelig å finne parkeringsplass utenfor Statens hus.  Det er derfor vedlagt et kart hvor du finner aktuelle parkeringsmuligheter.