Tilskudd for ansatte/studenter på barnehagelærerutdanning

Det blir fra høsten 2021 mulig for barnehageeier å søke tilretteleggingstilskudd på kr 40 000 per halvår.

Publisert 10.03.2021

Samarbeidsforum i regional kompetanseutvikling i Trøndelag har vedtatt å gi tilretteleggingstilskudd for Nord universitets nye studium; arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samisk profil. Det er stor mangel på barnehagelærere med kompetanse på samisk språk og kultur. For å rekruttere til denne kompetanseutviklingen kan barnehageeiere bli tildelt 40 000 per halvår i de fire årene studiet varer. Forutsetningen er at barnehagen til studenten/den ansatte ligger i Trøndelag. Hvis det blir flere enn 15 søkere i år vil tilskuddet bli tildelt etter disse kriteriene:

  1. Forvaltningskommunene Røyrvik, Snåsa og Røros, samt Trondheim kommune
  2. Barnehagen har på jevnlig basis samiske barn
  3. Barnehagen har utfordringer med å innfri pedagognormen
  4. Barnehagen har eller har hatt lokalt utviklingsarbeid om samiske perspektiver

Mer om søknad til tilskuddet vil bli lyst ut på Statsforvalterens hjemmesider høsten 2021.