Tilsyn hos Aminor AS i Meløy kommune

Dato:
25. mai 2022 23:59
Stad:
Halsa
Kommune:
Meløy
Ansvarleg:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Oppdrettsanlegg

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn ved Aminor AS i Meløy kommune

Publisert 03.05.2022

Statsforvalteren i Nordland har gjennomført tilsyn med akvakulturanlegg i fylket for å kontrollere at krav i forurensningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelser blir etterlevd.

Tema for tilsynet er bl.a.

  • Internkontroll
  • Avfallshåndtering
  • Miljørisikovurdering
  • Utslipp

 

Kopi av varsel om tilsyn og inspeksjonsrapporten kan lastes ned fra denne siden.

Dato:
25. mai 2022 23:59
Stad:
Halsa
Kommune:
Meløy
Ansvarleg:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Oppdrettsanlegg