"Klimasats" 2024

Søknadsfrist:
15. februar 2024 23:59
Målgruppe:
Kommunener og fylkeskommuner
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner
Elektrisk renovasjonsbil - for fossilfri renovasjon i Bergen sentrum Foto: BIR AS / BIR AS.

Det er satt av 220 mill. kroner til Klimasats-ordningen for 2024. Dette er mer enn enn det dobbelte av tildelingen for 2023. 

Publisert 15.01.2024

Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser, og at kommuner og fylkeskommuner integrerer klimahensyn i alle sektorer og aktiviteter.  

For 2024 oppfordres kommunene spesielt til å søke midler til arealplanlegging som fremmer arealnøytralitet og karbonrike arealer.

Les mer om ordningen på Miljødirektoratets sider. Her er det også mulig å få inspirasjon fra oversikten over prosjekter som tidligere har fått støtte.

God uttelling i 2023

Oversikten over prosjekter som fikk støtte i 2023 viser at, av en pott på 100 mill. kr, gikk hele 11,2 mill. kr til Nordland. Best uttelling fikk Vågan og Vestvågøy, som sammen fikk 4,5 mill. kr for å dekke merkostnader til investering i elektriske renovasjonsbiler. Også Vesterålskommunene kom godt ut, med 2,5 mill. kr til smart søppelhåndtering. 

Av kommunene kom Bodø godt ut også denne gangen, med bl.a. vel 1,9 mill kr som bidrag til klimavennlige anskaffelser i kommunen. 

 

imagerivb6.png

 

 

Søknadsfrist:
15. februar 2024 23:59
Målgruppe:
Kommunener og fylkeskommuner
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner