Resultater fra sjøfuglovervåkingen i Nordland

Foto: Frantz Sortland.

Kurvene peker nedover for flere sjøfuglarter i Nordland, men det er også noen lyspunkter å finne i Statsforvalterens nye rapport som oppsummerer resultatene fra sjøfuglovervåkingen. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.12.2021

Statsforvalteren i Nordland (i samarbeid med Miljødirektoratet) gjennomfører jevnlige tellinger av sjøfuglbestandene i utvalgte verneområder i Nordland. Dette overvåkingsprogrammet kommer som et supplement til den nasjonale overvåkingen (SEAPOP) og fokuserer spesielt på arter som ikke er knyttet til fuglefjell, eksempelvis måker og terner. De utvalgte områdene er spredd langs hele kysten av Nordland for å gi et best mulig representativt bilde av hvordan det står til med sjøfuglbestandene i fylket.

Overvåkingen har foregått nå i om lag ti år og resultatene er nå oppsummert i en egen rapport. Selv om tidsseriene foreløpig er korte kommer det frem en del klare trender i datamaterialet. Eksempelvis virker det som svartbak er i sterk tilbakegang over mesteparten av fylket (figur). Også for gråmåke virker trenden stort sett å være synkende. Et lyspunkt i datasettet er at det virker som om teisten har fått en oppgang i de områdene hvor Statens naturoppsyn har tatt ut mink. Rapporten kan du lese selv HER.

 

Utvikling av antall registrerte individ av svartbak i utvalgte verneområder i Nordland.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.