Båtliv og fugleliv

Gråmåke.
Gråmåke. Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Våren er tid for båtliv og turer ut i skjærgården. Våren og forsommeren er også den mest kritiske tiden for mye av dyrelivet vårt, ikke minst for sjøfuglene våre. Da hekker måker, andefugl og vadere på holmer og skjær og mange steder vil det finnes sårbare egg og unger.

Publisert 12.03.2024

Sjøfuglene våre sliter

Det har vært en halvering av antallet sjøfugler langs kysten siden 1980-tallet. Av de 46 artene som er rødlistet grunnet nedgang i bestandene, er det spesielt tre grupper som skiller seg ut med størst andel av rødlistede arter. Dette er alkefugler (fem av fem arter), måker, terner og joer (seks av 12 arter) og vadefugler (11 av 28 arter). 

Arter som har vært veldig vanlige på kysten, som makrellterne, krykkje og ærfugl, har hatt bestandsnedganger på om lag 80 prosent.

Tilbakegangen for noen av artene er så stor at det er spesielt viktig at alle som ferdes med båt i skjærgården viser hensyn til fuglelivet for å hindre unødvendig forstyrrelse og stress på fuglene. 

Husk at det er ferdselsforbud på en rekke øyer og områder for sjøfugl fra 15. april til 31. juli

Slik viser du hensyn

Man bør ikke gå i land på holmer og skjær i hekketiden, og unngå steder der man ser det er mye fugl. Husk at det foreligger ferdselsforbud i en del områder- sjekk hvor du er! 

Ser du fugl på vannet bør du vise hensyn ved å holde lav hastighet. Man bør unngå å kjøre nærme land så langt det lar seg gjøre. Kjører man nærme land vil man ofte skremme opp en del fugl i området. 

Dersom din tilstedeværelse medfører vedvarende uro hos sjøfugl bør du trekke deg tilbake.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.