Tilskudd til tiltak mot fremmede skadelige organismer 2018

Tilskuddsordningen skal medvirke til å hindre negativ påvirkning på naturmangfoldet fra fremmede, skadelige arter. Målgruppe for ordningen er regionale og nasjonale frivillige organisasjoner, institusjoner og private virksomheter. Søknadsfrist er 15. januar 2018.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.01.2018

Hvilke typer tiltak kan på tilskudd

Tiltak som kan få tilskudd er:

  • Tiltak for å bekjempe fremmede, skadelige organismer
  • Informasjon
  • Kartlegging og overvåking av fremmede, skadelige organismer

Ved vurdering av søknadene blir det lagt særleg vekt på i hvor stor grad søknaden støtter opp under gjeldende nasjonale prioriteringer i arbeidet mot fremmede, skadelige arter.

Hvor skal søknaden sendes og krav til innhold i søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige i sin saksbehandling. Dersom søknaden inneholder flere prosjekter, må hver av disse spesifiseres.

Bare en søker kan sto som mottaker av tilskudd. Dersom det blir søkt på vegne av samarbeidende organisasjoner må intern fordeling av middlene påregnes.

Søknadsfrist og saksbehandling

Søknadsfrist er 15. januar 2018.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.