Laksefiske i sjø 2019

Smålaks
Smålaks Foto: Tore Vatne / Statsforvalteren i Nordland.

Fisketidene for sjølaksefiske i Nordland er i uforandret fra 2016. Fristen for å registrere seg til sjølaksefiske er 1. juni 2019.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.04.2019

Fylkesmannen har sendt ut brev med registreringsskjema til sjølaksefiskere som registrerte seg for fiske med faststående redskap i forrige sesong.

I brevet finner du informasjon om

  • fisketider i ulike deler av fylket, 
  • hvordan du kan registrere deg som sjølaksefisker,
  • fiskeravgift, lovlig redskap og munningssoner.

Hvordan registrere seg

Du må registrere deg for å kunne delta i laksefisket i sjø. Dette kan enten gjøres ved registrering  direkte i Lakseregisteret, eller ved bruk av registreringsskjema.

Registreringsskjemaet sendes Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, 8002 Bodø innen 1. juni 2019. Den samme fristen gjelder ved direkte registrering i databasen.

Rapportering

Nytt fra og med 2019 er at det i tillegg til laks og sjøørret også skal rapporteres sjørøye, regnbueørret og pukkellaks. Dette gjelder både ordinær og utvidet sesong. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.