Høring av nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Laks i gyting
Laks i gyting Foto: Anders Lamberg / Statsforvalteren i Norland.

Miljødirektoratet foreslår omfattende endringer i forslag til nye forskrifter.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.06.2020

Miljødirektoratet gjennomfører nå en høring av nye bestemmelser for fiske fra sesongen 2021. Direktoratet foreslår omfattende endringer både for fiske i sjø og vassdrag. Forslaget innebærer at det ikke blir åpnet for fiske i de fleste av vassdragene i fylket, at det ikke blir tillatt med dorgefiske i sjøen på våren, og at det heller ikke blir åpnet for notfiske langs det meste av kysten.

Høringsdokumentene er tilgjengelig hos Miljødirektoratet.

Høringsfristen er 6. september 2020. Lokale uttalelser skal sendes til Fylkesmannen i Nordland, som vil videresende disse til direktoratet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.