Fylkesmannen med innspill til regler om fiske etter laks, sjøørret og sjørøye

Laks i Saltdalselva
Laks i Saltdalselva Foto: Skandinavisk naturovervåking / Statsforvalteren.

Fylkesmannen har kommet med sine anbefalinger om regulering av fiske etter ville bestander av laksefisk. Miljødirektoratet skal revidere bestemmelsene før sesongen 2021.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.04.2020

Innspillet herfra bygger på tilgjengelig kunnskap om de mange ulike bestandene av laksefisk som fins i Nordland, spesielt om status i forhold til gytebestandsmålet (GBM). Det er videre lagt vekt på anbefalingene fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning om å redusere fiske på bestander av villaks som ikke oppfyller GBM. 

Det er gitt anbefalinger om

  • regulering av fiske etter laksefisk i sjøen, både med faststående redskaper og med stang / håndsnøre.
  • regulering av elvefisket.

Anbefalingene om regulering av elvefisket bygger på tilbakemeldinger fra aktuelle grunneierlag / elveeierlag. De aller fleste lag som har fulgt oppfordringen vi kom med (se artikkel på hjemmesida vår) kan i brevet se hvordan innspillene er fulgt opp fra vår side. 

Vi har i alt fått tilbakemelding (i form av utfylte skjema eller e-post) for omkring 35 vassdrag i fylket. Brevet herfra til Miljødirektoratet har derfor fått et tilsvarende omfang.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.