Forslag om stopp av laksefiske i to store elver

Laksefiske i Saltdalselva
Laksefiske i Saltdalselva Foto: Svein Einar Stuen / Statsforvalteren i Nordland.

Miljødirektoratet foreslår å stenge laksefisket i Saltdalsvassdraget og Røssågavassdraget. Samtidig er det aktuelt å åpne for fiske i noen mindre vassdrag.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.02.2023

I forslaget som nå er ute på høring foreslår Miljødirektoratet å stenge for fiske etter laks i Saltdalsvassdraget og Røssågavassdraget. Årsaken er at gytebestandene av laks er alarmerende små.

Direktoratet foreslår også å utsette sesongen for båtfiske i Skjerstadfjorden med en måned, slik at dette fisket først kan starte 1. juli. Dette vil være viktig for å redusere beskatningen av sjøørret fra Saltdalsvassdraget, slik at bestanden får tatt seg opp.

Forslaget inneholder også noen endringer for Sausvassdraget i Brønnøy og Borgevassdraget i Vestvågøy.

Eventuell uttalelse til forslaget kan sendes til Miljødirektoratet. Fristen for å uttale seg er 28. mars 2023.

Åpner andre vassdrag for fiske

I 2021 ble det gjennomført innstramminger av fisket etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye), både i vassdragene og i sjøen. 

I vassdrag hvor den lovpålagte plikten til å rapportere fangster av anadrom fisk ikke ble overholdt, ble det ikke lengre tillatt å fiske. Miljødirektoratet gjorde det samtidig klart at det var aktuelt å åpne for fiske i disse vassdragene seinere år, dersom det kom på plass rutiner som sikret kravene til rapportering.

I Nordland har Statsforvalteren mottatt søknader om åpning av fiske, eller endringer av bestemmelser om fiske, i 16 vassdrag. Disse søknadene har vi videresendt til Miljødirektoratet sammen med våre anbefalinger.

Miljødirektoratet har, på grunnlag av dette, funnet det riktig å foreslå åpning for fiske i 11 vassdrag der fiske etter anadrom laksefisk var forbudt i 2021 og 2022.

Vassdrag som foreslås åpnet 2023

 • Hopsvassdraget - Bodø

 • Movassdraget - Brønnøy

 • Vareidvassdraget - Flakstad

 • Brattlandsvassdraget - Lurøy

 • Konsvikvassdraget - Lurøy

 • Kista med Østerdalselva - Rødøy

 • Segeråga - Rødøy

 • Sørfjordelva - Rødøy 

 • Helosvassdraget - Vestvågøy

 • Oldervikelva - Rødøy

 • Storfjordvassdraget - Vestvågøy

 • Olderfjordelva - Vågan

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.