Endring av bestemmelser for fiske i vassdrag

Laksefiske i Saltdalselva
Laksefiske i Saltdalselva Foto: Svein Einar Stuen / Statsforvalteren i Nordland.

For vassdrag der det har skjedd betydelige endringer kan det, før sesongen 2020, åpnes for helt nødvendige endringer av fiskebestemmelsene. Dette vil bli gjort gjennom en forskriftsendring.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 20.01.2020

Det er Miljødirektoratet som fastsetter bestemmelsene for fiske, etter anbefalinger fra fylkesmennene. Nå i år er det kun aktuelt å endre fiskebestemmelsene i vassdrag hvor det har skjedd betydelige endringer. Disse forutsetningene er beskrevet nærmere i eget brev fra Miljødirektoratet, se høyre marg. Kort sagt er endringer kun aktuelt dersom:

  1. Innsiget av fisk er betydelig lavere enn forutsatt ved innføring av gjeldene fiskebestemmelser.
  2. Gjeldene fiskebestemmelser er fastsatt på feilaktig kunnskap om bestandssituasjonen.
  3. Åpning for fiske der lokalt forvaltningsorgan har kommet på plass.
  4. Åpning eller stenging av fiske ved vesentlig endring av fangstrapportering.
  5. Åpning etter friskmelding fra gyro.
  6. Stenging der allmennheten har dårlig tilgang på fiske, på tross av at staten har brukt mye penger på tiltak.

 

Miljødirektoratet har bedt om at endringsforslag for 2020 blir oversendt fra fylkesmennene innen utgangen av januar. Dersom noen ønsker å komme med forslag som er begrunnet i noen av punktene ovenfor, ber vi om at forslagene blir oversendt til fylkesmannen v/Tore Vatne per e-post innen 30. januar. Ta gjerne en telefon til Tore Vatne eller Lars Sæter så snart som mulig for å drøfte aktuelle løsninger.  

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.