Friske vassdrag i Vefsn

Fylkesmannen i Nordland inviterer nå til markering av at Vefsna og åtte mindre elver i området er  friskmeldt, etter å ha vært smittet av Gyro i svært lang tid.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.10.2017

Vefsna og åtte mindre elver i området er endelig friskmeldt. Prøvene som er tatt de siste årene viser at lakseyngelen i elvene er fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Det har vært en lang og krevende vei siden gyroparasitten første gang ble påvist i Vefsna i 1978 og fram til friskmeldingen i dag. Mange behandlinger er gjennomført, både store og små.  Rotenonbehandlingen av Leirelva startet i 1996, og ble avsluttet med behandlingene av innsjøene i Fustavassdraget i 2012. Nå har det gått fem år siden siste behandling, og alle prøver er fine. Derfor har Mattilsynet nå friskmeldt elvene.

 Miljødirektoratet leder det nasjonale arbeidet med å utrydde denne sykdommen, og synes det er viktig å markere denne viktig seieren i kampen mot den dødelige parasitten. Det samme synes Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen, som kommer til Mosjøen for å være med på markeringen den 3. november. I tillegg til å glede seg over friskmeldingen, synes Fylkesmannen i Nordland dette en fin anledning til samle de aktører som på ulikt vis skal styre hva som skal skje i Vefsna og de andre vassdragene i årene framover. 

Alle de som har deltatt i aksjonene for å bli kvitt gyroen, og representanter fra ulike samarbeidene etater og organisasjoner, blir nå invitert til å delta på følgende (foreløpige) program på Fru Haugans hotell i Mosjøen fredag den 3. november 2017.

 

Dagtid - Fagseminar om veien videre for Vefsna etter friskmelding

 

Veien fram til friskmelding

Kl. 11.00 Statsråden om forvaltning av villaks i Norge, og betydningen av å lykkes med tiltak for å ta vare på laksebestandene  
Kl. 11.20    Miljødirektoratet om arbeidet med gyrobekjempelsen
Kl. 11.40 Fylkesmannen om arbeidet med å ta vare på fiskebestandene
Kl. 12.00 Lunsj

 Veien videre etter friskmelding

Kl. 13.00  Veterinærinstituttet/MON om videre reetablering av fiskebestandene
Kl. 13.20     Vefsnlaks om arbeidet med fisketrappene
Kl. 13.40 Pause
Kl. 14.00 Miljødirektoratet om rammene for reguleringer av fiske i årene som kommer
Kl. 14.20 Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning om administrering av fisket og fiskere
Kl. 14.40 Mattilsynet om friskmelding av Fusta og innsjøene
Kl. 15.00 Pause
Kl. 15.20 Kommunene/Vefsna regionalpark om infrastruktur og næringsutvikling tilknytta elvene
Kl. 15.40  Åpen bolk for korte innlegg, spørsmål og synspunkter
Kl. 16.00 Slutt  

 

Kveldstid - Fest og feiring

Kl. 19.00 Godord fra Miljødirektoratet og eventuelt andre
  Tilbakeblikk på en lang veg mot et friskt vassdrag, ved aksjonsleder John Haakon
Kl. 20.00 Thomas ordner med musikk

 

Påmelding

Alle må selv dekke reiseutgifter og eventuelle utgifter til overnatting. På hotellet er det reservert 50 rom for de som deltar på markeringen. Ved bestilling av overnatting kan dere vise til «Vefsna-arrangement 3. november». Forhåpentligvis vil vi få litt rimeligere rom enn ordinært, men det vet vi ikke sikkert før litt ut i neste uke.

Det er mange som har deltatt i arbeidet på ulikt vis, og som nå blir invitert. Det er ikke godt å si hvor mange vi blir, og det er viktig at alle som kommer melder seg på. Om vi blir mange, kan det bli aktuelt med en egenandel for å få økonomien til å gå i balanse. Miljødirektoratet har tildelt Fylkesmannen en kostnadsramme for å markere friskmeldingen gjennom et arrangement, men utgifter utover rammen må vi trolig dekke inn ved en egenandel.

Du kan melde deg på nedenfor. Påmeldingsfristen settes til 22. oktober.  Om du melder deg på men likevel ikke kommer, ber vi om at du gir beskjed til Thomas per e-post thomas.bjorna@mon.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.