Informasjonsbrev til kommunene uke 23

Les ukas informasjonsbrev fra landbruks- og reindriftsavdelinga.

Publisert 04.06.2024

Erfaringskonferanse urbant landbruk. 

Hva er urbant landbruk og hvordan kan kommunene bidra til å etablere urbane initiativer? Bli med på erfaringskonferanse for å høre hvordan Bodø og andre kommuner jobber med urbant landbruk. Les mer om konferansen og påmelding her. 

Kontaktperson: Signe Pedersen   

Egenskaper til konstruksjonsvirke av gran fra Nordland 

Vi gjennomfører et forsøk av gran-kvalitetene i Nordland. Vi leter etter materiale som kan brukes i forsøket og ber om hjelp til å finne aktuelle bestand. 

Ønskede kvalifikasjoner: 

  • Gran 
  • Hogstmoden (hkl. 5) 
  • Høydelag over 150 moh 
  • Lavere bonitet (G14 eller lavere) 

Vi leter også etter egnede bestand med sitkagran og lutzgran. Ønskede kvalifikasjoner er at bestandet er hogstmodent.  

Les mer om prosjektet her. 

Kontaktperson: Runa Stenhammer Aanerød  

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.